Tüm

Güvenilir Web Sitesi Nasıl Anlaşılır?

Nielsen Norman Group (NNG), Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola çıkarak bir güven piramidi geliştirmiştir.

NNG, web sitesi-ziyaretçi ilişkilerini beş seviyede ele almaktadır. Her bir seviyedeki taahhüt karşılandığı takdirde bir üst seviyeye geçilmekte ve her seviye kendinden önce gelenleri de kapsamaktadır.

  • Seviye 1: Web sitesinin kendisinden beklenen işlevi yerine getireceği ve ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını karşılayacağına dair güven
  • Seviye 2: Web sitesini, muadillerinin yerine tercih etmek için sebep
  • Seviye 3: Web sitesinin, kişisel verilerin paylaşılmasına değeceği ve onları güvenilir bir şekilde işleyeceği yönünde intiba
  • Seviye 4: Özel nitelikli kişisel verilerin ve finansal bilgilerin paylaşılmasından doğacak riskin göze alınabilirliği ve bunların yeterince korunacağına ilişkin güven
  • Seviye 5: İşbu güven ilişkisinin gelecekte de sürdürülebilirliği

Yazar: Av. Dilruba Erkan

Bir yanıt yazın